لینک خرید فایل|بررسی نقش خانواده در شکل گیری شخصیت اجتماعی فرزندان|

اجتماعی,بررسی نقش خانواده در شکل گیری شخصیت اجتماعی فرزندانبررسی نقش خانواده در شکل گیری شخصیت اجتماعی فرزندان|32014258|nol40061240|
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی نقش خانواده در شکل گیری شخصیت اجتماعی فرزندان آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.تحقیق در حجم 90 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر:

فهرست

فصل اول: کليات

1-1مقدمه 2

2-1بيان مسئله4

3-1اهميت وضرورت تحقيق. 5

4-1حدود مطالعاتی (قلمرو انجام تحقيق)...7

5-1اهداف تحقیق.7

6-1تعريف مفاهيم واصطلاحات 8

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1ادبيات تحقيق... 10

2-2مشاهده اكتشافي در تحقيق11

3-2پيشينه تحقيق.14

4-2نقش والدین در رشد اجتماعی کودکان15

5-2شیوه‌های فرزندپروری به 4 شکل اصلی هستند8

6-2چهارچوب نظري يا تئوري هاي نظري 20

7-2عوامل اجتماعی شدن. 26

8-2عواملی که در اجتماعی شدن میتواند موثر باشد29

9-2نقش خانواده در هويت يابي30

10-2عزت نفس و رابط آن با بحران هويت34

11-2نقش خود در اجتماعي شدن.36

12-2نقش ديگران مهم و تعميم يافته در هويت يابي.37

13-2جايگاه خانواده در نظام تربيتي42

14-2جامعه شناسي تربيتي خانواده و تئوري ها..44

15-2فرضيات تحقيق..48

فصل سوم: روش تحقيق..46

3-1روش تحقیق..50

3-2جامعه آماری.50

3-3نمونه آماری..51

3-4روش نمونه گیری.52

3-5ابزارجمع آوری اطلاعات.52

3-6روش اجرا..55

8-3روش تجزیه وتحلیل داده ها.56

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها57

الف) یافته های توصیفی..59

ب) یافته های استنباطي63

فصل پنجم(نتيجه گيري)

1-5نتیجه گیری.69

2-5نتيجه فرضيات.69

3-5پیشنهادات71

4-5محدودیت های پژوهش .73

فهرست منابع.74


مطالب دیگر:
📎پروپوزال رشته باستانشناسی📎پروپوزال رشته مدیریت MBA گرایش مالی📎پروپوزال رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش منابع اطلاعاتی📎پروپوزال آماده روانشناسی عمومی📎نمونه پروپوزال مشاوره مدرسه📎پروپوزال روش تحقیق روانشناسی بالینی در مورد تاب آوری📎پروپوزال رشته روانشناسی اثربخشی روش دوسا بر نظریه ذهن در کودکان📎پروپوزال روانشناسی عمومی نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان📎پروپوزال آماده روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي📎نمونه پروپوزال مدیریت اجرایی📎پروپوزال رشته مدیریت گرایش منابع انسانی📎پروپوزال رشته مدیریت گرایش بازاریابی📎نمونه پروپوزال مدیریت مالی📎پروپوزال رشته مديريت اجرايی گرایش بازاریابی📎پروپوزال رشته مدیریت بیمه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش📎پروپوزال رشته مدیریت تشکيلات و روش‌ها📎پروپوزال رشته مدیریت حمل‌ و نقل📎پروپوزال رشته مديريت رسانه📎پروپوزال رشته مدیریت سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته📎پروپوزال رشته مديريت صنعتی گرایش مالی📎پروپوزال رشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی📎پروپوزال رشته مدیریت تولید و عملیات📎پروپوزال رشته مدیریت در مورد تأثیر ابعاد کیفیّت خدمات بانکی📎پروپوزال رشته بازاریابی بین المللی📎پروپوزال رشته مديريت اجرايي گرایش بازاریابی