لینک خرید فایل|تحقیق بررسي مقايسه مهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي با فرزندان افراد غيرفرهنگي در شهرستان لالي خوزستان|

مهارت اجتماعی,فرزندان فرهنگی,نیازهای اجتماعی,ابزار ارتباطیتحقیق بررسي مقايسه مهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي با فرزندان افراد غيرفرهنگي در شهرستان لالي خوزستان|35015097|nol40061240|
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان تحقیق بررسي مقايسه مهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي با فرزندان افراد غيرفرهنگي در شهرستان لالي خوزستان آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

دانلود تحقیق با موضوع بررسي مقايسه مهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي با فرزندان افراد غيرفرهنگي در شهرستان لالي خوزستان،در قالب word و در 85 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
فصل اول (کليات پژوهش)1-1-مقدمه 1-2-بيان مسئله واهميت موضوع 1-3-اهداف تحقیق 1-4-سئوالات و فرضیات تحقیق 1-5-متغيرهاي تحقيق 1-5-1-تعريف متغيرها
فصل دوم (ادبيات و پيشينه پژوهش)2-1-مقدمه 2-2-زمينه هاي رشد در نوجوانان وجوانان 2-3-تربيت اجتماعي نوجوانان وجوانان 2-4-شناخت و تربيت نيازهاي اجتماعي 2-4-1- نياز به امنيت اجتماعي 2-4-2-نياز به تعلق داشتن 2-4-3- نيازبه توجه 2-4-4- نياز به تحسين 2-4-5- نياز به موفقيت 2-5- تقويت احسس کفايت و عزت نفس در جوانان ونوجوانان 2-5-1- تقويت ابزارهاي ارتباطي 2-5-2- ارتباط غير کلامي 2-6- اساسي ترين نياز نسل جوان و نوجوان 2-7- تاثير خانواده وگروه همسالان بر نوجوان و جوان 2-7-1- نگرش ايستا و بازدارنده 2-7-2- نگرش آزاد منشانه وافراطي 2-7-3- نگرش متزلزل و تخريبي 2-7-4- نگرش پويا و سازنده 2-8-5- نظريه موريس دبس 2-9- تاثير دوستان و همسالان در نصميم گيري هاي نوجوان 2-9-1- دوستان وهمسالان، نوجوان را به رقابت وا مي دارند 2-10- مهارتهاي اجتماعي 2-10-1-تعريف مهارتهای اجتماعی 2-11- نظريه يادگيري 2-11-1-پاداش وتنبيه 2-10-2-مشاهده الگو 2-10-3-نظريه ميداني 2-10-4-نظريه گروه اجتماعي 2-11-4-1- هنجار 2-11- 4-2-نقش 2-12-روي آورد اجتماعي 2-13-روي آورد شناختي (تحولي نگر) 2-14-پرورش مهارتهاي اجتماعي 2-14-1-آموزش مهارتهاي اجتماعي به افرادي که دچار جدائي اجتماعي هستند 2-15-انتخابهاي مهارتهاي اجتماعي 2-15-1-نظريه مورگان وتراور 2-16عوامل انتخاب مهارتهاي اجتماعي 2-17-تئوريهاي رشد 2-17-1-نظريه اريکسون در مورد تئوري رشد 2-18-معيارهاي اجتماعي در انتخاب مهارت 2-19-ارزيابي رفتارهاي عاطفي وشناختي 2-19-1-ارزيابي رفتارهاي عاطفي 2-19-2-ارزيابي رفتار شناختي 2-20-مهارتهاي اجتماعي وپيشرفت تحصيلي 2-21-مشکل تحصيل نوجوانان وجوانان 2-22-جنسييت و مهارتهاي اجتماعي 2-23-انتخاب رفتار شناختي وعاطفي در مهارتهاي اجتماعي 2-24-مهارتهاي اجتماعي مربوط به عواطف 2-25-مهارتهاي اجتماعي مربوط به شناخت 2-25-1-ادراک اجتماعي 2-25-2-حل مساله 2-25-3-خود آموزي 2-25-4-نوسازي شناختي 2-26-ماهيت مهارتهاي اجتماعي در ارتباطات ميان فردي 2-26-1-ارتباط وارتباط ميان فردي 2-26-2-ارتباط بين نوجوانان وجوانان اجتناب ناپذير است 2-26-3-ارتباط بين نوجوانان وجوانان هدفمند است 2-26-4-ارتباط بين نوجوانان چند بعدي است 2-27-اشکالات ناشي از اختلالات عاطفي وبيماريهاي رواني درنوجواني وجواني 2-27-1-عقب نشيني وبازگشت 2-27-2-همانند سازي 2-27-3-برون افکني 2-27-4-جبران 2-27-5-دليل تراشي 2-27-6-سرکوبي 2-27-6-1-نگراني 2-27-6-2-ترس 2-27-6-3-احساس حقارت 2-28-اضطراب 2-29-حالات هيستريک 2-30-رهنمودهاي اسلام براي برخورداري با جوانان ونوجوانان 2-31-پيشينه تحقيق در ايران 2-32-پيشينه خارج از کشور
فصل سوم 3-1-روش تحقيق 3-2-جامعه آماري 3-3-روش نمونه گيري 3-4-ابزار پژوهش 3-5-روش نمره گذاري 3-6-روش تجزيه وتحليل داده ها
فصل چهارم4-1-آمار توصيفي مربوط به مهارت اجتماعي 4-7-آماراستنباطي مربوط به فرضيات مهارت اجتماعي گروه هاي مختلف فصل پنجم5-1-بحث و نتیجه گیری 5-2-محدوديتها 5-3-پيشنهادات
5-4- خلاصه منابع ومأخذ


مطالب دیگر:
📌396- ارزیابی عملكرد لرزه­ای و تحلیل خسارت سامانه­ های آبرسانی به منظور مقاوم­سازی📌397-تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره‌ای با استفاده از توابع گرین بار رینگی📌398-تحلیل پایداری شیروانی تكیه گاه سمت چپ در سد شفارود📌399-مكانیابی‌ بهینه محل‌های پایش نشت از یك منبع آلودگی آب زیرزمینی و تحلیل داده‌های پایش با استفاده از شبكه های بیزی📌400-تحلیل دینامیكی خط آهن تحت اثر بریدگی چرخ وسیله نقلیه ریلی📌مطالعه و تحلیل کتیبه های مسجد میرعماد کاشان(قابل ویرایش)📌401- تحلیل لرزه ای قابهای بتنی با دیوارهای برشی تقویت شده بوسیلهFRP با روش زمان دوام📌402- ارزیابی عملكرد لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح آب با استفاده از تحلیل دینامیكی📌403- بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی المان­های تسلیح در مقاوم سازی ژئوتكنیكی پروژه­های عمرانی📌404- بررسی رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با مصالح FRP به روش NSM بر اساس نتایج آزمایشگاهی و بسط روابط تحلیلی📌405- بررسی آزمایشگاهی- تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای آجری با مقاومت برشی ضعیف📌406- تحلیل حساسیت غیر خطی قابهای بتنی با تركیب اثرات محوری و خمشی📌407- تحلیل سه بعدی عملكرد كانال های روباز در عایق كاری محرك شالوده های عمیق به روش اجزاء محدود📌408- اولویت‌بندی احداث معابر پیشنهادی طرح تفضیلی اصفهان براساس معیارهای ترافیكی و زیست ‌محیطی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی📌409- ارائه یك مدل تحلیلی به منظور پیشگویی تنش و تراكم خاك در ناحیه برهمكنش خاك- ­تایر📌410- بررسی تحلیلی فرآیند مسلح سازی بستردر رودخانه های شنی📌411- ارزیابی روشهای اویلری و لاگرانژی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندركنش مخزن وپی تحت اثر زلزله📌412- بررسی تاثیر پی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله📌413-مقایسه روشهای تحلیل استاتیكی غیرخطی بارافزون و دینامیكی غیرخطی فزاینده در قابهای خمشی فولادی📌414-كاربرد تحلیل پوش اُور در برآورد پاسخ سازه های جداسازی شده📌415- بررسی دقت روش تحلیل استاتیكی غیرخطی دستورالعمل بهسازی لرزه­ای در برآورد نیاز لرزه ای نزدیك گسل ساختمانهای فلزی معمول در ایران📌416-روشی ساده برای تحلیل پی انعطاف پذیر با در نظر گرفتن توزیع تنش در خاك📌417- تحلیل قابلیت اطمینان در پیش بینی آبشستگی پایه های پل📌418- مقایسه تحلیل پلاستیك و الاستوپلاستیك شبكه های متعامد تك لایه با مدلسازی رفتار غیر خطی به صورت مفاصل متمركز📌419- ارزیابی فرضیات حل­های تحلیلی جریان فوق بحرانی در كانال­های خمیده با روشهای عددی