لینک خرید فایل|بررسی شکوفایی و خلاقیت فرزندان و طریقه پرورش والدین|

شکوفایی, خلاقیت فرزندان ,پرورش والدین,خلاقیت,تفکر خلاقبررسی شکوفایی و خلاقیت فرزندان و طریقه پرورش والدین|40062199|nol40061240|
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی شکوفایی و خلاقیت فرزندان و طریقه پرورش والدین آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

از طرفی مسئله خلاقیت مسئله‌ای است كه در همه كشورها اعم از پیشرفته صنعتی و یا در حال رشد مطرح و در همه زمانها به نحو خاص خود بروز كرده است، لذا تحقیق درباره عوامل و راههای شكوفایی آن همواره مورد نیاز جوامع بوده است. از طرفی تنوع ضرر و زیانهایی كه از این راه یعنی نادیده گرفتن افراد خلاق جامع به عمر انسانها و یا به منابع مادی آنان می‌رسد آنچنان رقم شایان توجهی را در برمی‌گیرد.

باید تكاملهای آموزشی كارایی خود را بیشتر در راه افزایش استعدادها و تواناییهای كودكان به كار برند. شناخت و آگاهی نسبت به الگوهای پرورش فرزندان‌ و میزان خلاقیت می‌تواند و به والدین و كودكان و همچنین مسئولان آموزش و پرورش و محققان و نظریه پردازان اجتماعی و فرهنگی كمك كند تا در برخورد با كودكان آگاهانه عمل كنند و مسائل و مشكلات آنها را در نظر داشته باشند.

در این راستا، برآنیم تا علل متفاوت شكوفایی خلاقیت و همچنین عللی كه مانع از رشد خلاقیت كودكان می‌شود را بررسی كرده و به اثبات برسانیم و با روشهای متفاوت والدین، سلطة گری، آسان گیری و وابستگی شدید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهیم. تا كار كرد هر یك از روشهای مورد نظر به میزان خلاقیت كودكان نشان داده و مناسب بودن و مزایا و معایب هر كدام از آنها را با روشی علمی به اثبات برسانیم.

در این پژوهش برآنیم تا مشخص كنیم كه آیا شیوه‌های پرورش فرزندان با روشهای كه والدین در تربیت فرزندانشان به كار می‌برند چه تأثیری بر خلاقیت آنان دارد؟

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله 3

فرضیات تحقیق.. 4

سوالات تحقیق.. 4

فصل دوم پیشینه تحقیق.. 5

پیشینه تحقیق.. 6

تعریف خلاقیت... 7

مفهوم خلاقیت... 8

نظریه های مربوط به خلاقیت... 10

خلاقیت معمولی و خارق العاده. 11

تفكر خلاق.. 12

روشهای پرورش خلاقیت... 13

ویژگی های كودكان خلاق.. 15

اشكال مختلف تخیل و جلوه های خلاقیت در كودكان:18

شیوه های ارتباط والدین با فرزندان.. 19

موقعیت و تأثیر خانواده بر رفتار فرزندان:22

چگونه رفتارهای ولدین می تواند خلاقیت را برانگیزد:23

نیل به دستاورد – نه نمره. 24

والدین فعال و مستقل.. 24

قدردانی از خلاقیت... 25

تصور ذهنی از آینده. 25

شوخ طبعی.. 25

اصول تورنس.... 25

منابع:27


مطالب دیگر:
پروپوزال رشته مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)پروپوزال رشته گرایش منابع انسانیپروپوزال رشته منابع انسانیپروپوزال رشته مدیریت آموزشی MAپروپوزال رشته MBAپروپوزال رشته مدیریت فناوری اطلاعاتپروپوزال رشته مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکارپروپوزال رشته مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختیپروپوزال رشته مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادیپروپوزال رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشپروپوزال تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت اسلامیپروپوزال رشته روانشناسیپاورپوینت درس دوستی و مشاورت فارسی پایه ششمپاورپوینت درس ستاره روشن فارسی ششم دبستانپروپوزال رشته روانشناسی رابطه ی خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی با باورهای هوشیپروپوزال رشته روانشناسی پیش بینی دلزدگی زناشوییپروپوزال رشته هوش هیجانی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری فردیپروپوزال رشته هوش هیجانی پیش بینی راهبردهای تنظیم هیجان براساس ناگویی هیجانیپروپوزال رشته روانشناسی رابطه بهزیستی معنوی و روان شناختی با گرایش به روابط فرازناشوییپروپوزال رشته تربیت بدنیپروپوزال رشته روانشناسی مقایسه امید به زندگی، کیفیت زندگی و تعهد زندگی در زنانپاورپوینت درس بهترین راهنمایان هدیه های آسمان پایه ششمپاورپوینت آزمون های ریونپاورپوینت دوستیابی مربوط به پایه ششمپاورپوینت پوشه کار چیست؟