لینک خرید فایل|بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل|

بررسی رابطه بین عوامل مختلف,(شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ),با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل,دانشگاه آزاد قوچان , رابطه بین عوامل مختلف,(شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ),با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهلبررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل|40087909|nol40061240|
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان قوچان

عنوان صفحه

چکیده 3

فصل اول: کلیات

مقدمه 5

بیان مسئله 7

اهداف تحقیق 8

ضرورت و اهمیت تحقیق 8

فرضیه های پژوهش 9

تعریف نظری و عملیاتی واژه ها 9

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق

مقدمه 11

نظریه ی مثلثی عشق 12

انواع عشق 13

دلایل درست ازدواج 14

روش های مطالعه برای انتخاب همسر 16

عوامل مربوط به شرایط زندگی 17

معیارهای ازدواج موفق 18

تعریف سازگاری 20

خصوصیات سازگاری 21

راه های سازش یا سازگاری 22

مراحل بحران 23

روش های مداخله در بحران 24

خصوصیات انسان سازگار 25

تعارضات در زندگی زناشویی 26

عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند 27

عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی 29

راه های مقابله با اختلالات زناشویی 31

رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی 33

لازمه ی حفظ روابط زناشویی 34

تعهد در زندگی زناشویی 34

چالش های زندگی مشترک 35

تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال 37

خانواده ی نابسامان 39

علل خانواده ی نابسامان 40

عوارض خانواده ی نابسامان 41

تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه 45

روش تحقیق 46

جامعه ی آماری 46

نمونه و روش نمونه گیری 46

ابزار جمع آوری اطلاعات 46

روش اجرا و نمره گذاری 47

روش های گردآوری اطلاعات 47

روش های آماری 48

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

جدول 1 – 4 50

جدول 2 – 4 51

نمودار 1 – 4 52

جدول 3– 4 53

فرضیه 1 53

جدول 4 – 4 53

جدول 5 – 4 54

فرضیه 2 54

جدول 6 – 4 54

جدول 7 – 4 55

فرضیه 3 55

جدول 8 – 4 55

جدول 9 – 4 56

فرضیه 4 56

فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث

مقدمه 58

بحث و نتیجه گیری 58

محدودیت های تحقیق 60

پیشنهادات 61

منابع و مآخذ 63

پیوست ها


مطالب دیگر:
📃دانلود تحقیق در موردديفنسين📃دانلود تحقیق در مورددپارتمان غذا، بهداشت و محیط زیست📃دانلود تحقیق در مورددیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی📃دانلود تحقیق در مورددیفتری📃دانلود تحقیق در مورددینامیک قطار📃دانلود تحقیق در موردذرۀ ‌باردار در ميدان مغناطيسي📃دانلود تحقیق در موردرئوس اقدامات سال 92 و اهم برنامه‌هاي سال 93📃دانلود تحقیق در موردرابطه شهر و روستا📃دانلود تحقیق در موردرابطه مسیحیت و حکومت📃دانلود تحقیق در موردرادار تصویر📃دانلود تحقیق در موردرادار تصویری📃دانلود تحقیق در موردرازداری📃دانلود تحقیق در موردراه آهن و حمل ونقل📃دانلود تحقیق در موردراه سوم اقتصاد در پسا_تحریم📃دانلود تحقیق در موردراهبردهاي جديد کنترل اضافه وزن و عوامل خطر زاي بيماريهاي قلبي عروقي در کودکان و نوجوانان📃دانلود تحقیق در موردراهبردهای دفتر توسعه فناوری سلامت📃دانلود تحقیق در موردراهكارهاي كاهش تنش براي كاركنان نوبتكار📃دانلود تحقیق در موردراهنماي استفاده از پارتوگراف در اداره زايمان📃دانلود تحقیق در موردراهنماي دسترسي به قبوض مصرف برق و گاز واحدهاي زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي📃دانلود تحقیق در موردراهنمای نظارت برسامانه های تأمین آب آشامیدنی📃دانلود تحقیق در موردراههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني📃دانلود تحقیق در موردراهکارهای توسعه و گسترش نفوذ بیمه عمر در صنعت بیمۀ کشور📃دانلود تحقیق در موردراهکارهای فروش در شرایط بازاردشوار📃دانلود تحقیق در موردربا، بهره قراردادی و بهره طبیعی📃دانلود تحقیق در موردرتبه برتر دانشگاههای تیپ دو در نه سال متوالی در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها